Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2016 година

Публикувано на: 30.12.2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през ноември 2016 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо ноември 2015 г. няма изменение. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.6%.

Прессъобщение