Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2016 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.4% спрямо третото тримесечие на 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: