Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2016 година