Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата през 2016 година

Публикувано на: 12.12.2016 - 11:00

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област