Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 06.12.2016 - 14:35

През третото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

Прессъобщение
Статистическа област