Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4% на БВП през третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: