Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 16.11.2016 - 11:00

През третото тримесечие на 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 309 лв. и нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 223 лв. и се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

През третото тримесечие на 2016 г. няма съществена промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство спрямо същия период на 2015 година.

Прессъобщение