Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.5% през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: