Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2016 година