Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 14.11.2016 - 11:00

През третото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 7.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.5%.

Прессъобщение
Статистическа област