Индекси на промишленото производство през септември 2016 година

По предварителни данни през септември 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.2% в сравнение с август 2016 година. През септември 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

Прессъобщение: