Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2016 година

Публикувано на: 28.10.2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. нараства с 0.5% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2015 г. е отчетено намаление от 2.0%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.4%. 

Прессъобщение