Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2015 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2015 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1 490 млн. лв., или 1.7% от БВП на България.

Дългът на България за 2015 г. е в размер на 23 049 млн. лв., или 26.0% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: