Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2016 година