Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2016 година

Публикувано на: 30.09.2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през август 2016 г. намалява с 0.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо август 2015 г. е отчетено намаление от 2.7%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2016 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.7%. 

Прессъобщение