Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2016 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: