Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2015 година (предварителни данни)

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2015 г. са представили 55 лицензирани застрахователи, 9 пенсионноосигурителни дружества и 28 управлявани от тях пенсионни фонда, 243 специализирани инвестиционни предприятия и 9 799 сдружения и фондации.

Прессъобщение: 
Статистическа област: