Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2016 година

Публикувано на: 15.08.2016 - 11:00

През второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 8.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.0%. 

Прессъобщение
Статистическа област