Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2016 година

През второто тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 8.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.0%. 

Прессъобщение: 
Статистическа област: