Търговия на България с ЕС през периода януари - май 2016 година (предварителни данни)

През периода януари - май 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.5% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 11 991.6 млн. лв., а вносът от ЕС намалява с 0.9% и достига 13 159.0 млн. лева.

През май 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 4.4% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 396.4 млн. лв., а вносът е на стойност 2 609.9 млн. лв. и нараства с 0.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: