Индекси на промишленото производство през юни 2016 година

По предварителни данни през юни 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 3.9% в сравнение с май 2016 година. През юни 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.9% спрямо съответния месец на 2015 година.

Прессъобщение: