Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2016 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2016 г. е 521, а новопостроените жилища в тях са 2 248. Спрямо второто тримесечие на 2015 г. сградите са с 16 повече, или с 3.2%, а жилищата в тях се увеличават с 303, или с 15.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: