Индекси на промишленото производство през май 2016 година

По предварителни данни през май 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 2.0% в сравнение с април 2016 година. През май 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

Прессъобщение: