Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2016 година

Публикувано на: 30.06.2016 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2016 г. нараства с 0.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо май 2015 г. е отчетено намаление от 5.6%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2016 г. е с 0.1% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 4.5%.

Прессъобщение