Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2016 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2016 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.7% спрямо първото тримесечие на 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: