Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2016 година