Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за юли 2013 година

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: