Производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2016 година

По предварителни данни през първото тримесечие на 2016 г. БВП на един зает се увеличава с 2.1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: