Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2016 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 2.9% през първото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: