Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за юни 2013 година

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2013 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва равнището си от предходния месец.

Прессъобщение: