Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за април 2013 година

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.8% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: