Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2016 година

През първото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години e 66.5%, а коефициентът на безработица - 8.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: