Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2016 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2016 г. е 543, а новопостроените жилища в тях са 2 291. Спрямо първото тримесечие на 2015 г. сградите са с 6 по-малко, или с 1.1%, докато жилищата в тях се увеличават с 882, или с 62.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: