Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за януари 2013 година

По предварителни сезонно изгладени данни при база 2010 г. на НСИ през януари 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: