Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за ноември 2012 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през ноември 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: