Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2015 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2015 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1 774 млн. лв., или 2.1% от БВП на България.

Дългът на България за 2015 г. е в размер на 23 027 млн. лв., или 26.7% от БВП.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: