Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2015 година

През 2015 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 596 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2014 г. броят им намалява с 10.9%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: