Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за август 2012 година

Публикувано на: 08.10.2012 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през август 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени запазва нивото от предходния месец.

Прессъобщение