Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за юли 2012 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през юли 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени запазва нивото си от предходния месец.

Прессъобщение: