Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за май 2012 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през май 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.3% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: