Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за февруари 2012 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през февруари 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 2.0% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: