Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за декември 2011 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през декември 2011 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: