Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за октомври 2011 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през октомври 2011 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.8% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: