Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2015 година

През 2015 г. коефициентът на безработица е 9.1%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 62.9%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: