Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2016 година

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2016 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва равнището си от предходния месец.
 
Прессъобщение: