Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2015 година

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП на един зает се увеличава с 2.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

 
Прессъобщение: 
Статистическа област: