Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2016 година

Публикувано на: 29.02.2016 - 11:00
Общият индекс на цените на производител през януари 2016 г. намалява с 1.0% в сравнение с предходния месец, а спрямо януари 2015 г. е отчетено намаление от 3.3%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2016 г. е с 0.7% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.9%. 
 
Прессъобщение