Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2016 година