Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 15.02.2016 - 11:00
През четвъртото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица е 7.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години e 68.1%.
 
Прессъобщение
Статистическа област