Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за август 2010

Публикувано на: 11.10.2010 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ, през август 2010 г. оборотът, по съпоставими цени, в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” е с 0.3% под нивото от предходния месец.

Прессъобщение